Wie kan Assist goed gebruiken?

Vooral zij die een beheersfunctie op zich nemen (voorzitter, penningmeester, secretaris, activiteitenverantwoordelijke, beroepskracht,...) zullen dankzij Assist heel wat tijd besparen en krijgen op ieder moment een duidelijk overzicht van de werking en de financiële situatie van de vereniging.

Vrijwel iedere vereniging kan met Assist aan de slag. Omdat je zelf de benamingen van werkgroepen, adresgroepen, soorten activiteiten, interesses, enz. kan opgeven, zet je Assist volledig naar je hand, volgens de specifieke benamingen en de unieke werking van je vereniging.
Ook op vlak van financieel beheer heeft Assist zijn troeven. De rubriek 'Boekhouding' is bewust zo gebruiksvriendelijk opgebouwd dat je absoluut geen boekhouder moet zijn om de financiën van je vereniging correct te beheren.Nog geen abonnement op Assist?
Test Assist 30 dagen gratis.