Wat is een ondernemingsnummer en hoe kan ik dit opzoeken voor mijn vzw?

Wat is het ondernemingsnummer?

Elke onderneming in België - en dus ook elke vzw - krijgt bij de oprichting een uniek ondernemingsnummer. Hiermee kan elke vzw geïdentificeerd worden en kunnen o.a. de verschillende overheidsdiensten en -administraties communiceren met je vzw. Om die reden ben je als vzw verplicht om op elke externe communicatie (een factuur, maar ook op je website of een eenvoudige brief of mail) het ondernemingsnummer van je vzw te vermelden.

Zo'n ondernemingsnummer bestaat uit 10 cijfers, waarvan het eerste getal altijd een 0 of een 1 is, gevolgd door 9 cijfers. Je krijgt dan bijv. '0123.456.789'.


Waar vind ik het ondernemingsnummer van mijn vzw?

In de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) worden alle Belgische ondernemingen en dus ook alle vzw's verzameld. Zo kan je dus ook de gegevens van jouw eigen vzw in de KBO terugvinden. Via deze link kan je jouw vzw opzoeken: https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html


Door in de KBO te zoeken op zoekwoord 'Voorbeeld' en op postcode '1850' komt als enige vzw 'Het Voorbeeld vzw' naar boven met als ondernemingsnummer 0759.695.189.