Wat is de statutaire benaming van mijn vzw en waar kan ik deze terugvinden?

Wat is de statutaire benaming van mijn vzw?

Een vzw kan niet bestaan zonder statuten. Dit zijn zeg maar de afspraken en de regels hoe de vzw georganiseerd is en waar iedereen zich binnen de werking van de vzw dient aan te houden. De statuten bepalen dus wat er kan, wat er mag en wat er moet binnen de vzw.

In die statuten moeten een aantal verplichte zaken opgenomen worden, waaronder de officiële benaming van de vzw. Die officiële benaming wordt om die reden de 'statutaire benaming' van de vzw genoemd en moet gebruikt worden op officiële documenten van de vzw.


Waar kan ik de statutaire benaming van mijn vzw terugvinden?

In... de statuten van je vzw dus 😉

Twijfel je of je de allerlaatste versie van je statuten hebt, dan kan je de statutaire benaming van je vzw ook opzoeken in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Via deze link kan je jouw vzw op basis van een zoekwoord en/of de postcode waar je vzw gevestigd is opzoeken: https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html


Door in de KBO te zoeken op zoekwoord 'Voorbeeld' en op postcode '1850' komt als enige vzw 'Het Voorbeeld vzw' naar boven. Dat is meteen de statutaire benaming van deze vzw.