Wat is het verschil tussen werkende- en toegetreden leden?

Een vzw kan 2 soorten leden hebben: enerzijds heeft iedere vzw sowieso minstens 3 ‘werkende leden’. Anderzijds, maar dat is niet bij iedere vzw het geval, kan een vzw ook ‘toegetreden leden’ hebben.

Werkende leden
Werkende leden (ook wel ‘werkelijke leden’, ‘effectieve leden’ of gewoon ‘leden’ genoemd) zijn personen die lid zijn van de Algemene Vergadering van de vzw en dus ook stemrecht hebben op die Algemene Vergadering. Elke vzw moet steeds minstens 3 werkende leden hebben. Alle werkende leden moeten jaarlijks minstens 1 keer uitgenodigd worden op de Algemene Vergadering om het algemene beleid van de vzw te bepalen. Het is ook op die Algemene Vergadering dat nieuwe werkende leden verkozen worden of bestaande leden uitgesloten worden. Na iedere wijziging moet het Ledenregister van werkende leden aangepast worden. Deze lijst moet vervolgens bijgehouden worden op de maatschappelijke zetel van de vzw.

In Assist kan je via de rubriek 'VZW-Helper' het Ledenregister van de werkende leden bijhouden zodat je dit altijd en overal bij de hand hebt indien nodig.


Toegetreden leden
Toegetreden leden zijn personen die geen lid zijn van de vzw, maar wel deelnemen aan de activiteiten die de vzw organiseert. Bij een jeugdhuis zijn dat bijv. personen die nu en dan een glas komen drinken, bij een sportclub gaat het om sporters die louter lid willen zijn van de sportclub om te sporten. Als de statuten van de vzw dit toelaten, mogen Toegetreden leden de Algemene Vergadering bijwonen, maar ze zullen er nooit stemrecht hebben.

In Assist kan je via de rubriek 'Leden' al je Toegetreden leden toevoegen en beheren. Assist kan automatisch het lidgeld bepalen zodat je per lid de betaling overzichtelijk kan bijhouden.