Wat is en doet het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk?

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw ondersteunt het vrijwilligerswerk in Vlaanderen. Ons doel? Samenwerken aan ‘sterker vrijwilligen’. We richten ons vooral tot organisaties en lokale besturen die met vrijwilligers werken, in alle sectoren. Maar ook relevante spelers in het middenveld, diverse overheden en partners uit het bedrijfsleven horen tot onze doelgroep. We zetten als coördinerende partner mee in op het Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid van de Vlaamse Regering.

Surf naar vlaanderenvrijwilligt.be voor meer info.