Mag ik de boekhouding van mijn VZW beheren in Assist?

De boekhouding in Assist werd opgesteld volgens de regels van de huidige VZW-wetgeving en beperkt zich enkel tot de boekhouding die moet gevoerd worden in niet-BTW-plichtige 'kleine VZW'.

Is jouw vereniging een kleine VZW?
De wetgeving deelt de VZW's in op basis van een aantal criteria. Je vereniging is een kleine VZW wanneer het aan geen of slechts één van volgende voorwaarden voldoet:

1. Er zijn meer dan vijf werknemers in je vereniging
Het gaat hier om een jaargemiddelde in voltijdse equivalenten. Werknemers die dus maar halftijds werken, tellen maar voor 0,5 mee. Vrijwilligers hoef je niet in deze berekening op te nemen.

2. Het totaal aan ontvangsten bedraagt jaarlijks 312.500 euro of meer, exclusief BTW
Het gaat hier om ontvangsten die voortvloeien uit de normale werkingsactiviteiten van de vereniging, zoals bijvoorbeeld de ontvangsten van lidgelden, activiteiten, drankverkoop,... De uitzonderlijke ontvangsten worden niet mee opgenomen in de berekening, zoals bijv. ontvangsten van een eenmalige stockverkoop van het oude meubilair om de infrastructuur te kunnen vernieuwen of dergelijke.

3. De balans van de vereniging bedraagt 1.249.500 euro of meer
Elk jaar moet de vereniging een inventaris opmaken van alle bezittingen. Uit deze zogenaamde 'Staat van het Vermogen' kan je afleiden hoeveel de bezittingen waard zijn.

Als je dus maximum op 1 vraag met 'ja' moet antwoorden, is jouw vereniging een 'kleine VZW' en mag je zonder problemen je boekhouding in Assist voeren.Nog geen abonnement op Assist?
Test Assist 30 dagen gratis.