Mag mijn vereniging het boekhoudprogramma van Assist gebruiken?

In Assist kan je een vereenvoudigde boekhouding voeren (ook wel enkelvoudige boekhouding genoemd), al dan niet gecombineerd met btw-boekhouden. Afhankelijk van de soort vereniging en de grootte van je vereniging, kan je al dan niet met de boekhouding van Assist aan de slag.

Feitelijke vereniging

Heb je een Feitelijke vereniging, dan kan je zonder meer je boekhouding in Assist voeren. Ook al volgt de boekhouding in Assist de wettelijke vereisten voor vzw's, deze zijn evengoed bruikbaar voor Feitelijke verenigingen.


Vereniging zonder winstoogmerk (vzw)

De boekhouding in Assist is opgebouwd en gestructureerd volgens de wettelijke verplichtingen voor vzw's, maar is als vereenvoudigde boekhouding enkel bruikbaar voor zogenaamde 'kleine vzw's'. Je vereniging is een kleine vzw wanneer het aan geen of slechts één van volgende voorwaarden voldoet:


1. Er zijn meer dan vijf werknemers in je vereniging

Het gaat hier om een jaargemiddelde in voltijdse equivalenten. Werknemers die dus maar halftijds werken, tellen maar voor 0,5 mee. Vrijwilligers hoef je niet in deze berekening op te nemen.


2. Het totaal aan ontvangsten bedraagt jaarlijks 312.500 euro of meer, exclusief BTW

Het gaat hier om ontvangsten die voortvloeien uit de normale werkingsactiviteiten van de vereniging, zoals bijvoorbeeld de ontvangsten van lidgelden, activiteiten, drankverkoop,... De uitzonderlijke ontvangsten worden niet mee opgenomen in de berekening, zoals bijv. ontvangsten van een eenmalige stockverkoop van het oude meubilair om de infrastructuur te kunnen vernieuwen of dergelijke.


3. De balans van de vereniging bedraagt 1.249.500 euro of meer

Elk jaar moet de vereniging een inventaris opmaken van alle bezittingen. Uit deze zogenaamde 'Staat van het Vermogen' kan je afleiden hoeveel de bezittingen waard zijn.


Als je dus maximum op 1 vraag met 'ja' moet antwoorden, is jouw vereniging een 'kleine vzw' en mag je zonder problemen je boekhouding in Assist voeren.Nog geen abonnement op Assist?
Test Assist 30 dagen gratis.