Wat is het financieel jaarverslag?

Een financieel jaarverslag geeft een overzicht van alle uitgaven en alle ontvangsten die de vereniging dat jaar gemaakt of ontvangen heeft. Daarom bestaat een financieel jaarverslag steeds uit twee delen: een deel waarin alle uitgaven worden opgesomd en een deel met alle ontvangsten. Als je het saldo van beide delen berekent (het totale bedrag aan ontvangsten min het totale bedrag aan uitgaven) weet je of de vereniging dat jaar winst of verlies heeft gemaakt.Nog geen abonnement op Assist?
Test Assist 30 dagen gratis.