Wat is het rekeningenstelsel?

Omdat heel wat verenigingen honderden of zelfs duizenden verrichtingen per jaar hebben, heeft men een systeem bedacht om het Financiële Jaarverslag toch nog overzichtelijk te houden, nl. het 'rekeningenstelsel'. In een dergelijk rekeningenstelsel gaat men dezelfde soort verrichtingen groeperen in 'ontvangstenrekeningen' of 'uitgavenrekeningen', afhankelijk of het om een ontvangst of een uitgave gaat. Zo wordt bijv. het lidgeld van de leden ingeboekt in de ontvangstenrekening 'Lidgelden', terwijl een factuur van de brouwer wordt ingeboekt in de uitgavenrekening 'Aankopen eetwaren en dranken'.

In het financiële jaarverslag worden uiteindelijk niet alle verrichtingen afzonderlijk opgesomd, maar enkel de som per ontvangstenrekening en per uitgavenrekening. Het grote voordeel van dit systeem is dat het financiële jaarverslag nu wel overzichtelijk en nuttige informatie verschaft. In één oogopslag weet je hoeveel 'Lidgelden' de vereniging dat jaar heeft ontvangen of hoeveel geld men heeft uitgegeven aan 'Eetwaren en dranken'.Nog geen abonnement op Assist?
Test Assist 30 dagen gratis.