Wat zijn financiële verrichtingen?

Iedere uitgave en iedere ontvangst die in de boekhouding wordt ingeschreven, noemt men een 'verrichting'. Alle verrichtingen van een welbepaald boekjaar worden dus in hetzelfde financieel jaarverslag opgenomen.Nog geen abonnement op Assist?
Test Assist 30 dagen gratis.