Wat is dat, de Staat van het Vermogen?

Als kleine VZW volstaat het om een 'enkelvoudige' boekhouding of kasboekhouding bij te houden. Maar heel wat VZW's zijn rijker dan enkel het geld dat in hun kas of op hun zichtrekening staat.

Daarom verplicht de VZW-wet elke VZW om jaarlijks een 'Staat van het Vermogen' op te maken, een soort inventaris van alle bezittingen, schulden, verbintenissen en rechten van de VZW. Door zo'n overzicht op te maken, krijgt iedereen een goed idee van hoe 'rijk' de VZW echt is.

In principe moet de Staat van het Vermogen jaarlijks opgemaakt worden op de laatste dag van het boekjaar, volgens een bepaald model dat door de VZW-wet opgelegd wordt. Assist maakt voor jou zo'n model op, volgens de juiste richtlijnen. Dat document moet je laten goedkeuren door de Algemene Vergadering en vervolgens neerleggen bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel. Daarnaast heb je deze Staat van het Vermogen ook nodig bij de aangifte van de rechtspersonenbelasting.Nog geen abonnement op Assist?
Test Assist 30 dagen gratis.