Hoe kan ik een gezinskorting toekennen aan leden die daar recht op hebben?

Assist kan voor jou per lid automatisch het jaarlijkse lidgeld berekenen. Binnen deze mogelijkheid kan je bepalen of meerdere leden van hetzelfde gezin al dan niet een ‘gezinskorting’ krijgen. Assist zal hiermee dan rekening houden bij het berekenen van het lidgeld.

Klik hier voor een overzichtelijk stappenplan hoe je dat doet.Nog geen abonnement op Assist?
Test Assist 30 dagen gratis.