Wat zijn rekeningen-groepen?

Een degelijk financieel jaarverslag groepeert alle ontvangsten- en uitgavenrekeningen in rekeningen-groepen. Zo wordt het financiële jaarverslag nog overzichtelijker en krijg je per rekeningen-groep een totaalbedrag. De boekhouding in Assist is opgedeeld volgens de officiële rekeningen-groepen die opgelegd worden door de huidige vzw-wetgeving. Je kan in Assist geen rekeningen-groepen toevoegen of verwijderen. Ook de benamingen van deze rekeningen-groepen kunnen in Assist niet aangepast worden. Dit zijn de verschillende rekeningen-groepen die Assist hanteert:

Ontvangstenrekeningen

Lidgelden
In deze rekeningen-groep boek je alle ontvangsten uit lidgelden.

Schenkingen en legaten
'Giften' worden bijv. in deze rekeningen-groep ingeboekt.

Subsidies
Per soort subsidie kan je in deze rekeningen-groep een andere ontvangstenrekening aanmaken.

Andere ontvangsten
In deze groep boek je alle andere ontvangsten die niet in één van de drie bovengenoemde groepen kunnen ondergebracht worden, zoals bijv. ontvangsten uit 'Verkoop eetwaren en dranken', 'Verkoop diversen' (zoals T-shirts bijv.), 'Deelname aan activiteiten'...

Uitgavenrekeningen

Goederen en diensten
In deze rekeningen-groep boek je alle uitgaven die je doet met als doel ze weer te verkopen. Enkele voorbeelden hiervan zijn 'Aankopen eetwaren', 'Aankopen dranken' of 'Andere aankopen' (zoals T-shirts bijv.)

Bezoldigingen
Heeft je vzw één of meerdere werknemers in dienst, dan boek je in deze groep alle uitgaven die hiermee gepaard gaan: 'Brutolonen', 'Eindejaarspremie', 'Vakantiegeld'...

Diensten en diverse goederen
In deze groep komen alle uitgaven die je doet voor de vereniging zelf, zoals 'Huur', 'Electriciteit', 'Telefoon', 'Drukwerk', 'Postzegels', 'Activiteitskosten', enz...

Andere uitgaven
Alle andere uitgaven worden in deze groep geboekt, bijv. 'Belastingen', 'Boeten', 'Diverse financiële kosten'...Nog geen abonnement op Assist?
Test Assist 30 dagen gratis.