Wat zijn uitgaven- en ontvangstenrekeningen?

Iedere rekeningen-groep bevat minstens één uitgaven- of ontvangstenrekening. Assist heeft voor jou al per rekeningen-groep de meest courante rekeningen opgegeven. Klik in de rubriek 'Boekhouding' op 'Uitgaven- en ontvangstenrekeningen' voor een overzicht van deze rekeningen.

Je kan uiteraard volgens je eigen wensen en de specifieke benamingen die in je vereniging worden gebruikt, dit rekeningenstelsel volledig aanpassen. Je kan rekeningen toevoegen of verwijderen of de benamingen van bestaande rekeningen aanpassen. Belangrijk is dat je er voor zorgt dat je steeds de juiste rekening in de juiste rekeningen-groep onderbrengt.

Tot slot kun je ook het volgnummer van iedere rekening aanpassen. Met dit volgnummer bepaal je zelf welke rekening in die groep bovenaan komt te staan, welke rekening tweedes, welke rekening derdes, enz. Op basis van deze volgnummers zal Assist het jaarverslag correct opmaken.Nog geen abonnement op Assist?
Test Assist 30 dagen gratis.